Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Zorghulpmiddelenonline. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorghulpmiddelenonline. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Zorghulpmiddelenonline met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW of 6% BTW voor medische artikelen en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. 

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Zorghulpmiddelenonline behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Zorghulpmiddelenonline niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Zorghulpmiddelenonline, welke geen eigendom zijn van Zorghulpmiddelenonline, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Zorghulpmiddelenonline. Hoewel Zorghulpmiddelenonline uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Zorghulpmiddelenonline worden onderhouden wordt afgewezen. 

Zorghulpmiddelenonline sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.